Salus Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Bizimle İletişime Geç

0 (506) 586 87 10

Yenişehir Mah. Ravza Caddesi 56.Sokak No:2E

İletişim Adresimiz

Aşkın Nörokimyası: Beynimizin Karmaşık Duygusal Dünyası

08.05.2023 09:58

Aşkın Nörokimyası: Beynimizin Karmaşık Duygusal Dünyası

Aşkın tarihi, insanlık tarihi kadar eski ve karmaşıktır. Aşk, insanların duygusal ve romantik bağlar kurdukları bir his olarak kabul edilir ve tarih boyunca insanların hayatında önemli bir rol oynamıştır.

Antik dünyada, aşk ve cinsellik birbirinden ayrılmamıştı. Örneğin, Yunan mitolojisinde, tanrıların ve insanların arasındaki aşk ve cinsellik konuları sık sık ele alınmıştır. Ayrıca antik Roma'da, aşk ve cinsellik hayatın bir parçasıydı ve toplumda kabul edilebilir olarak görülüyordu. Ortaçağ Avrupa'sında, aşk daha romantik bir anlam kazanmaya başladı ve şiir, müzik ve sanat eserlerinde sıkça ele alındı. Bu dönemde, aşk ve evlilik arasındaki ilişki daha da netleşti ve evliliğin bir aşk bağına dayanması gerektiği düşüncesini ortaya çıkardı. Yeniçağ'da, aşk hala sanat ve edebiyatta önemli bir konu olarak ele alınırken, aynı zamanda toplumsal kurallar ve normlar tarafından kontrol altında tutuluyordu. Ancak, romantik aşk kavramı, 19. yüzyılda yaygınlaşmaya başladı ve aşk artık daha özgürce yaşanabilen bir duygu haline geldi.

Tarih boyunca, insanlar aşkları için birçok fedakarlık yapmışlardır. Bazı insanlar, sevdikleri için sağlık veya hayatlarından vazgeçmişlerdir. Örneğin, modern tıp olmadan önce, tüberküloz gibi hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, insanlar sevdikleriyle birlikte ölmeyi tercih etmişlerdir. Bazen insanlar aşkları için ailelerinden vazgeçmişlerdir. Bazı kültürlerde, aşk evlilik yapmakla sonuçlanır ve evlilikler, aile onayı olmadan gerçekleşemez. Bazı insanlar, ailelerinden vazgeçerek sevdikleriyle birlikte olmayı tercih etmişlerdir. İnsanlar aşkları için zorlu şartlarda yaşamayı göze almışlardır. İnsanlar, zorlu şartlarda bile sevdikleriyle birlikte kalmak için çaba göstermişlerdir. Örneğin, savaşta birbirlerini beklemek veya doğal afetlerde birlikte hayatta kalmaya çalışmak gibi. Bazı insanlar, sevdikleri için zenginliklerinden vazgeçmişlerdir. Örneğin, Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı eserinde, Romeo ve Juliet aileleri arasındaki sınıfsal farklılıklar nedeniyle birlikte olamazlar. Aşkları için mesafeleri engel olarak görmez bazı insanlar. Uzun mesafeler, sevdikleri için ayrı kalmak zorunda kalan insanlar için zorlu bir durumdur. Ancak, birçok insan, sevdikleriyle birlikte olmak için uzun mesafeleri aşmak için çaba göstermiştir.

Aşkın nörokimyası, insan beyninde aşık olduğumuz kişiye yönelik hislerimizin oluşumunu ve sürdürülmesini sağlayan kimyasal süreçleri ifade eder. Aşk, beyinde birçok kimyasal madde salınımına neden olan karmaşık bir duygudur. Aşk, insanlık tarihi boyunca en karmaşık ve en derin duygusal deneyimlerden biri olarak kabul edilmiştir. Peki, aşkın bu karmaşıklığına neden olan şey nedir? Aslında cevap oldukça ilginç: Aşkın Nörokimyası.

Aşkın nörokimyasal süreçleri, beynin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen karmaşık kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanır. Aşık olduğumuz kişiye yönelik hislerimiz, beynimizin limbik sistemi olarak bilinen bölgesinde üretilir. Limbik sistem, ödül ve ceza sistemlerini yöneten, duygusal tepkileri düzenleyen ve hafıza ile ilgili işlevleri kontrol eden bir grup beyin yapısından oluşur. Aşkın nörokimyası, beynimizin içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümüdür. Beyindeki kimyasal maddeler, bizim aşık olduğumuz kişiye yönelik hislerimizin oluşmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Aşkın nörokimyası, dopamin, oksitosin ve kortizol gibi kimyasal maddelerin salınımı ile ilgilidir.

Dopamin, beyindeki ödül sisteminin bir parçasıdır ve aşık olduğumuz kişiye yönelik yoğun sevgi ve bağlılık hissiyle ilişkilendirilir. Dopamin, aynı zamanda bağımlılık yapan bir kimyasal madde olarak bilinir. Bu nedenle, aşkın başlangıcında, dopamin salınımı yüksek olabilir ve aşık olduğumuz kişiye olan arzumuzda bir artışa neden olabilir. Ancak zamanla, dopamin seviyeleri düşer ve yerini oksitosin alır.

Oksitosin, sevgi ve bağlılık hissini artıran bir hormondur. Ayrıca sosyal bağlılık, güven ve empati hissi yaratır. Oksitosin salınımı, aşkın uzun vadeli etkilerinden sorumludur. İlişkilerin gelişmesinde, oksitosin salınımı önemli bir rol oynar. Bu nedenle, ilişkilerde duygusal bağlılık ve güven hissi, oksitosin salınımı ile ilişkilendirilir.

Kortizol, stres hormonu olarak bilinir. Aşkın başlangıcında, kortizol seviyeleri yüksek olabilir ve stres hissi yaratabilir. Ancak zamanla, aşkın nörokimyasal süreçleri kortizol seviyelerini azaltır ve daha yüksek seviyelerde dopamin ve oksitosin salınımı gerçekleşir. Bu, aşkın uzun vadeli etkilerinden sorumlu olan oksitosin salınımını artırır.

Sonuç olarak, aşkın nörokimyasal süreçleri çok karmaşık ve çeşitlidir. Beynin farklı bölgeleri ve kimyasal maddeler arasındaki etkileşimler, aşık olduğumuz kişiye yönelik hislerimizin oluşumunu ve sürdürülmesini sağlar.