Salus Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Bizimle İletişime Geç

0 (506) 586 87 10

Yenişehir Mah. Ravza Caddesi 56.Sokak No:2E

İletişim Adresimiz

Başarı Baskısı ve Gençlerin Psikolojisi

10.07.2023 08:45

Başarı Baskısı ve Gençlerin Psikolojisi

Günümüz toplumunda gençler arasında başarı baskısı giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Okul, aile, sosyal medya gibi çeşitli etmenler, gençler üzerinde yoğun bir şekilde başarı beklentileri oluşturmaktadır. Ancak, bu baskının uzun vadeli etkileri, gençlerin psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Birçok genç, toplumun beklentileriyle başa çıkmak için kendilerini sürekli olarak mükemmeliyetçilik ve rekabet içinde bulur. Yüksek notlar almak, üniversiteye girmek, kariyer yapmak gibi hedeflerin peşinde koşarken, stres, kaygı ve düşük özgüven gibi sorunlarla da karşılaşabilirler. Başarı baskısı altında olan gençler, sürekli olarak kendilerini değerlendirmeye ve diğerleriyle kıyaslamaya yönelik bir tutum geliştirir. Bu durum, psikolojik olarak yıpratıcı olabilir ve gençlerin mutluluğunu etkileyebilir.

Başarı baskısının en önemli kaynaklarından biri okuldur. Okul sistemi, sınavlar, notlar ve dereceler üzerine odaklanarak gençler arasında rekabeti körükler. Bu rekabet ortamında, gençler sürekli olarak en iyi sonuçları elde etmeye çalışırken, yanlış bir algıya kapılabilirler. Başarılarını sadece akademik performanslarıyla ölçerler ve kendilerini sadece notlarına göre değerlendirirler. Bu durum, gençlerin gerçek değerlerini ve potansiyellerini görmelerini engelleyebilir.

Aile de başarı baskısının etkili olduğu bir diğer alan olarak karşımıza çıkar. Ailelerin, gençlerden yüksek başarı beklentileriyle dolu olması, gençler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ailelerin, çocuklarının gelecekte başarılı olmalarını istemeleri doğal bir durumdur. Ancak, aşırı baskı, eleştiri ve sürekli olarak başarıyı vurgulama, gençlerde özgüven eksikliği, stres ve kaygı gibi sorunları tetikleyebilir. Ailelerin, gençlerin bireysel ilgi ve yeteneklerine odaklanması, onları desteklemesi ve kabul etmesi önemlidir.

Sosyal medya da başarı baskısının artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya platformları, gençlerin sürekli olarak diğer insanlarla karşılaştırılmasını sağlar. Mükemmel hayatların vitrinde sergilendiği bu ortamda, gençler kendilerini yetersiz hissedebilirler. Sosyal medyada sürekli olarak başarı hikâyeleri, lüks yaşam tarzları ve mükemmel görünen insanlarla karşılaşmak, gençlerde bir tatminsizlik duygusu yaratabilir. Bu da onların psikolojik sağlığını olumsuz etkiler.

Başarı baskısı altında olan gençlerin psikolojik sağlıklarını korumaları için bazı adımlar atılmalıdır. İlk olarak, gençlerin kendilerini sadece başarılarıyla değil, tüm değerli yönleriyle kabul etmeleri önemlidir. Farklı ilgi alanları keşfetmeleri, hobiler edinmeleri ve kişisel gelişimlerine odaklanmaları desteklenmelidir. Ayrıca, gençlere stres yönetimi becerileri öğretilmeli ve destekleyici bir çevre sağlanmalıdır. Ailelerin, başarı beklentilerini makul düzeyde tutmaları ve gençlerin bireysel farklılıklarını önemsemeleri önemlidir.

Sonuç olarak, başarı baskısı, gençlerin psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Okul, aile ve sosyal medya gibi çevresel etmenler, gençler üzerinde yoğun bir şekilde başarı beklentileri oluşturur. Bu beklentilerle başa çıkmak için gençlerin kendi değerlerini ve potansiyellerini keşfetmeleri, destekleyici bir çevrede bulunmaları ve stres yönetimi becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Başarı, sadece akademik veya mesleki hedeflerle ölçülen bir kavram değildir; gençlerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak için daha geniş bir perspektif gereklidir.