Salus Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Bizimle İletişime Geç

0 (506) 586 87 10

Yenişehir Mah. Ravza Caddesi 56.Sokak No:2E

İletişim Adresimiz

ŞİZOFRENİ

05.04.2023 06:50

ŞİZOFRENİ

Şizofreni, beyin işlevlerinde bozukluklar nedeniyle düşünce, duygu ve davranışların bozulduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Bu durum genellikle ergenlik veya erken erişkinlik döneminde başlar ve hayat boyu devam edebilir. Şizofreni, birden çok nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenler arasında biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörler yer alabilir. Bazı olası nedenler şunlardır:

 1. Genetik faktörler: Şizofreni riski, aile geçmişinde şizofreni olan kişilerde daha yüksektir. Ancak, şizofreni sadece genetik bir hastalık değildir. Bir kişinin şizofreni olması için birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekir.

 2. Beyin kimyası: Şizofreni, beyindeki kimyasal dengenin bozulmasıyla ilişkilidir. Dopamin, nörotransmitterlerden biridir ve şizofreni semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

 3. Çevresel faktörler: Çevresel faktörler de şizofreni gelişiminde rol oynayabilir. Doğum sırasında komplikasyonlar, anne karnında enfeksiyon, anne alkol ve madde kullanımı, çocukluk döneminde stresli yaşam olayları, travmalar gibi faktörler şizofreni riskini artırabilir.

 4. Beyin yapısal farklılıkları: Şizofreni olan kişilerin beyin yapılarında bazı farklılıklar görülmektedir. Özellikle hipokampus ve prefrontal korteks gibi beyin bölgelerindeki farklılıklar şizofreni riskini artırabilir.

 5. Madde kullanımı: Madde kullanımı, özellikle ergenlik döneminde, şizofreni semptomlarının başlamasına neden olabilir veya semptomları kötüleştirebilir.

 6. Psikolojik faktörler: Şizofreni semptomları, stresli yaşam olaylarına maruz kalma, psikolojik travma ve düşük sosyo-ekonomik statü ile ilişkilidir.


  Şizofreni belirtileri pozitif ve negatif belirtiler olarak ikiye ayrılır.


  Pozitif belirtiler, gerçekte olmayan veya abartılı düşünceleri, duyumları ve davranışları içerir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

  • Sanrılar: Gerçekte olmayan inançlar, örneğin, bir kişinin kendisine zarar vermek istediğine inanmak gibi.
  • Hallüsinasyonlar: Gerçekte olmayan duyular, örneğin, bir kişinin sesler duyması veya şeyler görmesi gibi.
  • Disorganize düşünce: Konuşma veya yazma sırasında düzensiz veya anlaşılmaz bir dil kullanmak.
  • Düşüncelerdeki çarpıklık: Anlamsız ya da rastgele düşünceler.
  • Aşırı hareketlilik veya ajitasyon: Fazla hareketli veya huzursuz hissetmek.

  • Negatif belirtiler, normalde var olan duygusal ve davranışsal tepkilerin azalması veya yokluğuyla karakterizedir. Bu belirtiler şunları içerebilir:
   • Duygu azalması: Bu belirti, kişinin duygusal ifadesinin azalması veya yokluğunu ifade eder. Yüz ifadeleri, konuşma tonu, jest ve mimiklerde azalma veya yokluk gözlenebilir. Bu belirti, diğer insanlarla etkileşim kurmada güçlükler yaşanmasına neden olabilir.

   • Konuşma azalması: Bu belirti, kişinin konuşma sayısının azalması veya konuşmanın boşlukta kalması ile ilgilidir. Kişi genellikle kısa cevaplar verir ve konuşmaları genellikle anlamsız ve yüzeysel olabilir.

   • İlgisizlik: Bu belirti, kişinin normalde ilgi duyduğu aktivitelere veya olaylara karşı ilgisizliğini ifade eder. Kişi, aktivitelere katılmakta isteksiz olabilir ve hobileri veya aktiviteleriyle ilgilenmeyebilir.

   • İşlevsellik kaybı: Bu belirti, kişinin günlük işlevlerini yerine getirirken zorluklar yaşamasıyla ilgilidir. Kişi, temel işlevleri yerine getirirken zorluklar yaşayabilir, örneğin kişisel bakım, ev işleri veya iş yerinde performansı etkileyebilir.

   • Sosyal çekilme: Bu belirti, kişinin sosyal etkileşimlerinde azalma veya yokluğunu ifade eder. Kişi, arkadaşlarla veya aile üyeleriyle etkileşime girmekte zorluk çekebilir ve toplumda yalnız kalmayı tercih edebilir.


    Şizofreni tedavisi, ilaçlar, psikoterapi, destekleyici tedaviler ve hastalığın yönetimi için diğer stratejilerin bir kombinasyonunu içerebilir. Bu tedaviler, semptomların kontrol altına alınması ve kişinin toplumda daha iyi işlev görmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

    İlaçlar: Antipsikotik ilaçlar, şizofreni semptomlarını kontrol altına almak için kullanılır. Dopamin reseptörlerini bloke ederek etki ederler. Bu ilaçların yan etkileri olabilir, ancak semptomlar üzerinde büyük bir etkileri vardır. İlaç dozunun ayarlanması ve yan etkilerin yönetilmesi için doktorunuzla düzenli olarak görüşmeniz önemlidir.

    Psikoterapi: Psikoterapi, şizofreni olan kişilerin semptomlarını kontrol etmelerine yardımcı olur ve psikolojik destek sağlar. 

    Destekleyici tedaviler: Destekleyici tedaviler, kişinin toplumda daha iyi işlev görmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu tedaviler arasında iş becerileri eğitimi, egzersiz programları, beslenme desteği ve sosyal beceri eğitimi gibi uygulamalar yer alabilir.

    Hastalığın yönetimi için diğer stratejiler: Kişinin şizofreni ile yaşamak için ihtiyaç duyduğu diğer destekler, hukuki yardım, maddi yardım, konut desteği gibi unsurları içerir.

    Tedaviye başlamadan önce, semptomların şiddeti, türü ve kişinin tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak tedavi planı belirlenmelidir. Kişinin tedaviye uyumu ve tedavinin uzun süreli sürdürülmesi, tedavinin etkililiği açısından son derece önemlidir.